De 7 Principes van het Spiritualisme

De religieuze filosofie van het Spiritualisme is de inspiratie voor mijn spirituele werk en een bron van energie in mijn dagelijkse leven. Deze religieuze filosofie is gebaseerd op zeven principes. De aanzet tot deze principes is door Robert Owen na zijn dood via het medium Emma Hardinge Britten doorgegeven. Zij was een van de grote pioniers van het Spiritualisme. De principes zijn geen statische dogma´s, maar blijven onderwerp van ontwikkeling en evaluatie. De basisdefinitie van deze principes is gelijk aan de oorspronkelijk doorgegeven boodschap, maar de specifieke invulling hiervan kan, indien noodzakelijk, aangepast worden aan de huidige tijd en omstandigheden.

In veel religies, religieuze- en levens filosofieën zie je veel van deze zeven principes terug. Onderscheidend voor mij is vooral dat het leven volgens het Spiritualisme niet ophoudt na dit aardse leven maar dat iedereen voortleeft in een andere wereld waarmee contact gemaakt kan worden. Ook na dit aardse leven ontwikkelen wij ons verder. En wat ook onderscheidend is: volgens het Spiritualisme zijn we verantwoordelijk voor ons eigen leven en de keuzes die we daarin maken. In het boek 'De Filosofie van SNU Spiritualisme' worden de zeven principes uitgebreider beschreven.

Het boek is hier bij mij te bestellen.